Kangal Sulama Boru

Kangal Boru ve Malzemeleri – Kangal Sulama Boru

E Borular TS418-2 standardına göre üretilmektedir. PE Borular çapları ve basınç sınıflarına göre kangal olarak veya düz boru olarak üretilirler. PE Borularımız hammaddesinin, mekanik özelliklerine bağlı olarak dirsek kullanmadan belli bir radüsle 360° döndürülebilmektedir. Bu özellikten dolayı kangal çapları boru çapının 18 – 35 kat fazlası olabilmektedir. Kangal borularda baş bağlama sayısı azalmakta , montaj hızının artması ile projeler çabuk bitmekte , montaj işçilik giderleri , nakliye ve stok maliyetleri düşmektedir.
Polietilen borularımız altyapı kablo muhafaza boruları olarak elektrik iletimi ve dağıtımında da kullanılmaktadır.
PE Boruların Özellikleri
Hafiflik ve kullanım kolaylığı
Malzemelerin taşıma kolaylığı ve döşeme esnasındaki hareket kabiliyeti, alternatif malzemelere göre oldukça önemli bir avantaj sağlar.
Esneklik
Yer hareketlerine dayanım, özellikle deprem kuşağındaki alt yapı çalışmalarında dikkate alınması gereken en önemli husustur. 1999 senesinde ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrasında “doğalgaz servis hatları” dışında kalan tüm alt yapı hatları zarar görmüştü. Bunun nedeni sadece doğalgaz hatlarının Polietilen borular ile döşenmiş olmasıydı. Deprem sonrasında yapılan yenileme çalışmalarında İller Bankası bu bölgedeki tüm içme suyu alt yapısını Polietilen PE100 borular kullanarak yapmıştır.
İyi kaynak özellikleri
Özellikle elektrofüzyon veya alın kaynağı ile birleştirilmiş PE boru hatlarında kaynak noktaları son derecece sağlam olup, yapılan testler kaynak noktalarının eksiz boru bölgelerinden daha sağlam bir yapıda olduğunu göstermektedir.
Dayanıklılık
Sağlamlık
Basınç altında ek yerlerinden çıkma ve kopma olmaması
Mükemmel kaynak özellikleri ek yerlerinden çıkma/kopma veya sızıntı olmasını engellemektedir. Kaplin Malzemeler yardımı ile arazide mekanik olarak kolaylıkla ekleme uzatma yapabilme, te çıkış alabilme ve redüksiyon bağlantı yapılabilmektedir.
Çatlamaya karşı direnç
Sıfır korozyon
Kimyasal etkilere karşı yüksek direnç
Düşük sürtünme

kangalSulamaBoru Kangal Sulama Boru